Pasportizace

PASPORTIZACE

 Pasportizace (zmapování komínů) je provedení technické dokumentace všech komínových průduchů.  Platí to i pro komíny, které se nepoužívají a slouží,  jako pojistné komíny nebo jako víceúčelové šachty.

V pasportu je uvedeno  označení průduchu, typ spotřebičů, které mohou být na něj napojeny,  dále napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu.

Součástí je grafická a textová část pasportizace komínů,  která obsahuje posouzení z hlediska připojeného uživatele, patra, čísla bytu, místnosti, spotřebiče, odvodu spalin a základního zhodnocení.  Pasportizace se poprvé provede při kolaudaci komína a potom pravidelně při každé revizi komína nebo před připojením nového spotřebiče.

Pasportizace se uloží u správce nebo majitele objektu a kopii si nechá zpracovatel zprávy. Pasporty se kontrolují a aktualizují při každé revizi komína.

Včasnou kontrolou se dá předejít možným problémům

Aby komín plnil správně svou funkci,  je třeba provádět jeho pravidelné kontroly a čištění spalinových cest.

Pasportizace v praxi – obvykle pasportizace komínu provádí 2 kominíci, z nichž jeden obchází  daný objekt a  pomocí kouře, který vhání do spalinové cesty mapuje průduchy.  Druhý kominík u pasportizace komínu sleduje,  z  kterého průduchu vychází kouř a zakresluje plánek. U pasportizace komínu je důležitá domluva obou osob, nejčastěji pomocí vysílačky, popř. mob. tel.  U pasportizace komínu je dále nutné dbát na bezpečnost práce a na střeše se poutat pojistnými lany. U pasportizace se zakreslí daný průduch a spáruje se se spotřebičem. Dále se při pasportu komínu, napíše do tech. dokumentace materiál vložky, průměr komínového průduchu a popř. účinná výška.  Pokud pasportizace komínu provádí kominík samostatně,  stane se,  že nemusí být plánek přesný.  Protože u pasportizace musí odvodit umístění průduchu ke vchodu domu,  popř. ulice a pak odvodit umístění bytu.  Z praxe je zřejmé,  že některé pasportizace komínu se musí provést znovu.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace