Revize

Revize spalinové cesty

Není roční kontrola !         

                                                                                  400846

Revize spalinové cesty se provádí

a.    před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,

b.    při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c.     před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

d.     po komínovém požáru,

e.    při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Roční revize  komínových průduchů  (spalinových cest)

- Skutečné posouzení odvodu spalin od hrdla spotřebiče až po ústí komínu
-  Mechanické čištění sazí, atd.

Z dalších prací nabízíme:

- vložkování  komínu
-  prohlídky  kamerovým systémem
-  obestavby krbu.

Zde uvádíme výtah z vyhlášky ohledně lhůt čištění:

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x
nad 50 kW Kontrola a čištění spalinové cesty 2x 1x 1x
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x
Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle návodu výrobce

 

Doplňující poznámky k tabulce:

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po
dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.

3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových  odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními  nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.

4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami  nebo čištěními nesmí  uplynout doba kratší 4 měsíců.

5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.

6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně – k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.

7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát  za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace