Vložkování komínů

Vložkování komínů

                                                                           snimek-009                      
Kdy je nutné provést vložkování komínů ?

  • Komínový průduch je ve špatném technickém stavu, neodpovídá předpisům.
  • Průměr průduchu neodpovídá parametrům spotřebiče.
  • Přecházíme na jiné palivo.
  • Tah komínu je špatný.
  • Stěny komínového tělesa narušuje vlhko, kondenzát ze spalin.
  • V místnostech je cítit zápach spalin.
  • Původní průduch nebo vložka jsou na konci své životnosti

Nutná osobní konzultace.

 

Vložkování komínů
Pro každý druh paliva se používá jiná síla vložky. Proto před samotným vložkováním komínů je nutno udělat osobní prohlídku stávajícího tělesa.
Každý výrobce spotřebiče specifikuje požadavek na spalinovou cestu. Samotné vložkování  komínů je nutné dělat svědomitě a správným postupem.
Příkladem může být vložkování komínů, kdy se pro plynný spotřebič použila flexi vložka, která nebyla řádně ukončena a ta se následně rozmotala. Dále je nutno říci, že při vložkování flexi pro tuhá paliva se více zanáší průduch oproti klasickým rourám. Pokud zadáváte poptávku obvykle se liší ceny, je to z důvodu použitých materiálu, kvalitní materiály jsou obvykle dražší. Pokud není třeba z důvodu úhybu komínu vložkovat flexi (zejména na pevná paliva), provádí se klasicky.
Dále je nutné při vložkování komínů (nerezu) použít stejné spojovací materiály, ze kterých je vložka. Jinak by se stalo, že by vložkování komínů ztratilo účinek,
neboť korozivní materiály by napadly vložku samotnou.
Při vložkování komínů se obvykle neobejte bez částečných bouracích prací.
Vložkování komínů není vhodné pokud stávající komín, již nevyhovuje v rámci statiky.
Obvykle je nutno při vložkovaní  komínu použít komín.frézu.

Alternativní způsoby – vymazání komínu

Tato metoda je neméně oblíbená jako samotné vložkování, nicméně se zaměřím v pár následujících větách na tuto techniku obnovy průduchu. Co se týče samotného vložkování, po realizaci je průduch uzpůsoben, tak že spaliny jsou odváděny nerezovou vložkou a samotný původní průduch (cihly, atd.) slouží pouze jako ochranné pouzdro. Čili pokud majitel nenechá řádně vyčistit komín a časem dojde k zahoření sazí, bude hlavní zdroj teploty ve vložce až cca 900 C. Na samotné cihly bude přenos jistě menší. Toto je ovšem extrémní situace. Z praxe je důležité, že běžná teplota při provozu nebude přenášena na okolní konstrukce (rákosový strop, střešní konstrukce). Pokud máme tedy komín vložkován je zde tzv. vícevrstvé provedení.

Pokud ovšem máme komín vymazán je to stále jednovrstvý zděný komín. Spaliny jsou přenášeny do ovzduší původním průduchem a samozřejmě má komínové těleso vyšší teplotu, než u vložkováného komínu. Nicméně je nutno dodat, že pokud je těleso vedeno v budově, tak že vyhovuje vzdálenosti k hořlavým konstrukcím je tato metoda velice šetrná. Na dno (půdici) komínu se spustí vak, který se nafoukne a z ústí (shora) komínu se lije šamotovo-keramická malta, vak se postupně tře po vnitřních stěnách směrem nahoru, úměrně se přidává směs- tento postup se několikrát opakuje. Před samotnou realizací je nutno důkladně vyčistit komín, odfrézovat dehet. Po dokončení jsou všechny spáry vymazány, vč. zdiva. Tato metoda má certifikaci (vždy požadujte).

 

 

Kominictví Praha Západ

Realizace – Praha Suchdol, zde nám stav komínu (statika) umožnila komín frézovat a následně převložkovat na požadavek spotřebiče.

Vážení zákaznici pokud uvažujete o vyvložkování komínu rádi Vám uděláme cenovou nabídku včetně technického řešení. Za návrh a cestovní náklady si účtujeme částku 300,- kč, která se odečítá z celkové ceny při realizaci.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace